Viewline Privacy Statement

Viewline, gevestigd aan de Rijnstraat 20A in Oss, besteedt de uiterste zorg aan deze website en de betrouwbaarheid en actualiteit van de daarin opgenomen gegevens. Ook bij alle zorgvuldigheid kunnen onjuistheden en onvolledigheden echter niet worden voorkomen. Viewline is niet aansprakelijk voor eventuele fouten en/of onjuistheden. Viewline is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.viewline.nl

Rijnstraat 20A
5347 KN Oss
085-0240014

Wij hebben geen Functionaris Gegevensbescherming (FG), maar we helpen u graag met uw vragen. Hiervoor kunt u contact opnemen via info@viewline.nl of via +31 (0) 85 024 0014.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Viewline verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken wanneer u onze website bezoekt:

 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Overige persoonsgegevens die u zelf actief via onze website aan ons verstrekt
 • Als u solliciteert bij Viewline, verzamelen we de gegevens die u verstrekt tijdens de sollicitatieprocedure.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken wanneer u een (actieve) klant van ons bent die onze producten afneemt:

 • Naam
 • Telefoonnummer
 • Functie titel
 • E-mail adres
 • Naam en contactinformatie van uw bedrijf

We kunnen ook feedback, opmerkingen en vragen verzamelen die we van u hebben ontvangen via gerelateerde communicatie en activiteiten zoals bijeenkomsten, telefoongesprekken, meetings, documenten en e-mails.

Viewline verzamelt of verwerkt geen specifieke categorieën persoonlijke gegevens, zoals bekende unieke identificatiemiddelen of gevoelige persoonlijke gegevens.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Viewline verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

*Persoonlijke gegevens verzamelen op basis van toestemming

De verzameling van persoonlijke gegevens op basis van toestemming van de betrokkenen wordt uitgevoerd door middel van “Toestemmingsformulieren” waarin de toestemming wordt gedocumenteerd die de persoon heeft gegeven. Dit gebeurt zowel op onze website als in ons CRM systeem. Een persoonlijke toestemming zal altijd in onze systemen zijn opgeslagen en gedocumenteerd en geldt voor onderstaande doelen:

 • Opvolgen van aangevraagde informatie en gestelde vragen via de website
 • Sollicitaties gedaan via de website of via info@viewline.nl
 • Versturen van nieuwsbrieven aan ons (actieve) klanten bestand

*Persoonlijke gegevens verzamelen op basis van contracten

We gebruiken persoonlijke informatie om te voldoen aan onze verplichtingen die voortvloeien uit de contracten en overeenkomsten met klanten, partners en leveranciers.

*Persoonlijke gegevens verzamelen op basis van rechtmatig belang

We kunnen persoonlijke gegevens gebruiken als dit een rechtmatig belang dient en als de privacybelangen van de betrokkenen niet zwaarder wegen dan dit belang. Deze rechtsgrondslag is primair gerelateerd aan verkoop- en marketingdoeleinden. We zullen personen altijd wijzen op hun privacy rechten en hen informeren over het doel waarvoor we persoonlijke gegevens verzamelen.

Geautomatiseerde besluitvorming

Viewline neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Viewline) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

We bewaren persoonlijke gegevens zolang als nodig is voor het doel waarvoor de persoonlijke gegevens zijn verzameld en houden er daarbij ook rekening mee dat we uw vragen moeten kunnen beantwoorden of mogelijke problemen moeten kunnen oplossen, moeten kunnen voldoen aan de wettelijke vereisten van de toepasselijke wetgeving, rechtsvorderingen/klachten moeten kunnen behandelen en de gegevens moeten kunnen beschermen.

Dit houdt in dat we uw persoonlijke gegevens gedurende een redelijke termijn na uw laatste interactie met ons behouden. In het geval van aanvragen via onze website bewaren we uw gegevens maximaal 1 jaar en in het geval van sollicitaties bewaren we uw gegevens maximaal 4 weken, tenzij u ons toestemming geeft dat we uw CV langer mogen bewaren.

Wanneer de persoonlijke gegevens die we hebben verzameld, niet meer nodig zijn, zullen we deze gegevens op een veilige manier verwijderen. We kunnen gegevens verwerken voor statistische doeleinden, maar in dergelijke gevallen zijn de gegevens geanonimiseerd.


Delen van persoonsgegevens met derden

Viewline verstrekt uitsluitend en alleen aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Wij gebruiken cookies op de websites van Viewline. Dit doen wij om de website optimaal te laten functioneren, voor het efficiënt uitvoeren van campagnes en voor de doeleinden zoals omschreven in ons privacy statement.

Viewline gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook zelf alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen wanneer deze niet noodzakelijk blijken voor de uitvoering van wettelijke bepalingen en geen conflict vormt met de overeenkomsten met een klant. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken, recht op beperking van de verwerking en het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Viewline en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@viewline.nl. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Viewline wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Beveiliging Persoonsgegevens

Viewline neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@viewline.nl.

Voor de bescherming van de persoonsgegevens van klanten in ons CRM systeem maken we gebruik van een online CRM applicatie met certificering waarvan de provider gecertificeerd is conform ISO27001.